Weather: A few clouds, 0 °C / 32 °F
Local time: 03:25 am

K209/68 Nguyen Van Thoai, Da Nang city, VietNam

4,5 km Near DaNang Airport

+84-973-816-977